Sněmovní tisk 270
V. n. z. o nájemném z bytu a cenách služeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 270/0 dne 21. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29., 30. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 433).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 270/2, který byl rozeslán 18. 2. 2004 v 13:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 596).Hesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, cenová regulace, placené služby, pronájem nemovitosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)