Sněmovní tisk 2
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001

Autor: Rusnok J., Němec P.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 7. 2002 jako tisk 2/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 7. 2002 (usnesení č. 5).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 2. 10. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 2/1 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 4. 10. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 2/2 (bere na vědomí, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 11. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 116).Hesla věcného rejstříku: Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, zpráva o činnostiISP (příhlásit)