Sněmovní tisk 191
Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 1. 2003.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 191/0 dne 6. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 283).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 191/2, který byl rozeslán 14. 5. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 225, usnesení č. 502).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 6. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 108, dokument 108/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 6. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 108/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 108/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 6. 2003 na 7. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 149).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 227/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zbraně

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: osobní zbraň, označení kvality, označení původu, střelná zbraň a střelivo

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)