Sněmovní tisk 161
Návrh zákona o hospodaření energií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2002.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 161/0 dne 20. 12. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 12. 2002. Vláda zaslala stanovisko 15. 1. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 1. 2003 jako tisk 161/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 1. 2003 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 2. 2003 na 10. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 273).
  Projednávání pokračovalo 25. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 273).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 161/5, který byl rozeslán 25. 6. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 187, usnesení č. 579).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 7. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 127, dokument 127/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Miloslav Pelc), Výbor pro evropskou integraci (Karel Tejnora).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 7. 2003 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 127/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 127/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 127/3 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 8. 2003 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 182).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 161/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 161/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 15, usnesení č. 641).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 10. 2003.

Zákon vyhlášen 29. 10. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 359/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Energetika, Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ekologická nálepka, ekologická norma, energetická politika, hospodaření se zdroji, označení výrobku, přírodní zdroje, úspora energie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)