Sněmovní tisk 150
Návrh zákona o ochraně nájmu bytů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (František Beneš, Marta Bayerová, Jitka Gruntová, Jaromír Kohlíček, Miroslava Vlčková) předložila sněmovně návrh zákona 5. 12. 2002.
Zástupce navrhovatele: Beneš František a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 150/0 dne 9. 12. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2002. Vláda zaslala stanovisko 9. 1. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2003 jako tisk 150/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytové právo, cenová regulace, placené služby, poskytování služeb, pronájem, pronájem nemovitosti, úprava nájmů, vypovědění smlouvy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)