Sněmovní tisk 1262
Novela obchodního zákoníku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 2. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1262/0 dne 24. 2. 2006.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 23. 2. 2006. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 67)

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2322).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Finance, Papíry cenné, Podnikání, Zákoník obchodní

Deskriptory EUROVOCu: dohled nad trhem, kapitálový trh, nabídka na převzetí firmy, obchodní právo, svoboda obchodu

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)