Sněmovní tisk 1181
Vl. n. zákona o evropské družstevní společnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 10. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1181/0 dne 2. 11. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2005 (usnesení č. 507). Určil zpravodaje: JUDr. Hana Šedivá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2063).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1181/2, který byl rozeslán 7. 3. 2006 v 18:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 206, usnesení č. 2291).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 313, dokument 313/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 313/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 441).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2006 poslancům jako tisk 1181/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1181/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2483).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 22. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 307/2006 Sb.Související tisk: 1182 (Novela z. o evropské družstevní společnosti - související).


Hesla věcného rejstříku: Družstva, Evropská společenství, Podnikání, Vztahy pracovněprávní

Deskriptory EUROVOCu: evropské družstvo, obchodní rejstřík, sídlo právnické osoby, subjektivita podle evropského práva, založení společnostiISP (příhlásit)