Sněmovní tisk 1161
Novela z. o vojácích z povolání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1161/0 dne 30. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hönig a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1903).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Mzdy, odměna za práci, Síly ozbrojené

Deskriptory EUROVOCu: armáda, mzda, odměňování, pracovní právo, profesionální armáda, statut zaměstnance, vojenský personál

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech1161/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů1161/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání1161/0
585/2004novelizujeZákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)1161/0


ISP (příhlásit)