Sněmovní tisk 1159
Novela z. o poskyt. peněžité pomoci obětem trestné činnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1159/0 dne 29. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 10. 2005 (usnesení č. 493). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2062).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1159/2, který byl rozeslán 9. 3. 2006 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 234, usnesení č. 2296).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 310, dokument 310/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 310/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 4. 2006 a přijal usnesení č. 319, které bylo rozdáno jako tisk 310/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 439).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 17. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 204/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kriminalita, Odškodnění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, odškodnění, pomoc obětem trestné činnosti

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
209/1997novelizujeZákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů1159/0


ISP (příhlásit)