Sněmovní tisk 1128
Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 29. 9. 2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1128/0 dne 29. 9. 2005.
  Dodatky doručeny sněmovně 29. 9. 2005.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 29. 9. 2005 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 61). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1128/1 (doporučuje schválit).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 1880).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1128/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1128/3, který byl rozeslán 1. 12. 2005 v 7:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 590, usnesení č. 2016).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal 20. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2005.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 543/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)