Sněmovní tisk 1090
Novela z. o správě daní a poplatků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Robin Böhnisch, Petr Rafaj) předložila sněmovně návrh zákona 19. 8. 2005.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch R., Rafaj P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1090/0 dne 22. 8. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2005. Vláda zaslala stanovisko 23. 9. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 9. 2005 jako tisk 1090/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2005 (usnesení č. 529). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2237).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1090/2 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: celní delikty, daňové právo, daňový poplatník, daňový systém, dluh, vybírání daní

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)