Sněmovní tisk 109
Návrh novely zákona o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Říman Martin a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 109/0 dne 8. 11. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 11. 2002. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 12. 2002 jako tisk 109/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 12. 2002 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Schling a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 20. 2. 2003 na 10. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 258).
  Projednávání pokračovalo 20. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 258).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 109/4, který byl rozeslán 25. 6. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 172, usnesení č. 577).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 7. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 125, dokument 125/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 125/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 125/4 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 8. 2003 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 178).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 109/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 109/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 12, usnesení č. 640).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 10. 2003.

Zákon vyhlášen 29. 10. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 358/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Schůze Poslanecké sněmovny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, koncesionář, pozemní doprava, soukromý sektor, stavebnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)