Sněmovní tisk 1067
Novela z. o obalech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 199, dokument 199/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Vladimír Schovánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 1. 2006 a přijal usnesení č. 223, které bylo rozdáno jako tisk 199/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 199/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 324).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 66/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Obchod a služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: balení, likvidace odpadních látek, obalová technika, obalový materiál, recyklace odpadu, recyklování, zabalený výrobek

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)