Sněmovní tisk 1050
Novela z. o investičních pobídkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1050/0 dne 26. 7. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 23. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 86, usnesení č. 1874).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 9. 2005.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 11. 2005.

Zákon vyhlášen 10. 11. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 154 pod číslem 443/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Investice, Průmysl

Deskriptory EUROVOCu: investiční podpora, podpůrná politika, záruka

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
72/2000novelizujeZákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)1050/0


ISP (příhlásit)