Sněmovní tisk 1019
Sml. o přistoupení Bulharské rep. a Rumunska k Evropské unii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1019/0 dne 18. 7. 2005.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 7. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Fischer, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2005 na 47. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1870).

 • V
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1019/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 25. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1019/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 12. 2005 na 51. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2018).

Senát

 • PS

  Cyril Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 6. 2005 jako senátní tisk 99/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Karel Schwarzenberg).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 99/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 9. 2005 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 99/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 9. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 224).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 12. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 7. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 34 pod číslem 61/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bulharsko, evropská integrace, přistoupení k Evropské unii, RumunskoISP (příhlásit)