Sněmovní tisk 914
Vl. n. ústav. z. o celostátním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr Zářecký P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 914/0 dne 10. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1600).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16., 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 914/2, který byl rozeslán 22. 6. 2005 v 11:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 439, usnesení č. 1779).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 113, dokument 113/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 11. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 113/1 (přerušuje projednávání).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 3. 11. 2005 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 113/2 (konstatuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 113/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 267).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 12. 2005 poslancům jako tisk 914/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 12. 2005 poslancům jako tisk 914/4.Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, referendum, ústava, volební systém

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)