Sněmovní tisk 910
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 3. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: Veverka Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 910/0 dne 4. 3. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 3. 2005. Vláda zaslala stanovisko 31. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 4. 2005 jako tisk 910/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, soutěžní řízení, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)