Sněmovní tisk 89
Návrh zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Kocourek Martin a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 89/0 dne 16. 10. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2002 jako tisk 89/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 27. 11. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 169).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 89/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 89/3, který byl rozeslán 4. 12. 2002 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 173, usnesení č. 221).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 12. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 6, dokument 6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 12. 2002 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 6/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 12. 2002 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 30).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2002.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 197 pod číslem 575/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, daňová úleva, humanitární pomoc, povodeň

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)