Sněmovní tisk 874-E
Zneužití praní peněz

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz, včetně financování terorismu /kód dokumentu 11134/04, KOM(2004) 448 v konečném znění, 2004/0137(COD)/

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 11134/04, PreLex: KOM(2004) 448 v konečném znění


Předkladatel: ministr financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 1. 2005 jako tisk 874-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 23. 2. 2005 na 41. schůzi.
    Sněmovna dokument vzala na vědomí (usnesení č. 1568).Hesla věcného rejstříku: Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, finanční instituce, hospodářský trestný čin, organizovaný zločin, praní špinavých peněz, terorismus, trestná činnostISP (příhlásit)