Sněmovní tisk 85
Návrh zákona o vodách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Aubrecht Vlastimil.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 85/0 dne 10. 10. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 7. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 11. 2002 jako tisk 85/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: povrchová voda, voda, vodní zdroje, využití vody, využívání zdrojů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)