Sněmovní tisk 826
Novela z. o podpoře sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Ibl, Petr Bratský, Vlastimil Ostrý, Karel Šplíchal, Ladislav Šustr) předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: Ibl Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 826/0 dne 19. 11. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 11. 2004. Vláda 20. 12. 2004 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2005 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Čada a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 15. 2. 2005 na 41. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 15. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1496).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 3. 2005.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 166, usnesení č. 1622).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 2005.

Zákon vyhlášen 3. 6. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 219/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Sport, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Školství

Deskriptory EUROVOCu: profesionální sport, sport, sportovní organizace

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)