Sněmovní tisk 80
N. rozpočtu ÚDDZ na rok 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2003

Autor: ÚDDZ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 10. 2002 jako tisk 80/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 16. 10. 2002 (usnesení č. 41). Zpravodajem určen Michal Doktor.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 25. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 80/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 211).Hesla věcného rejstříku: Družstva

Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, družstevní banka, návrh rozpočtu, nucená správa, správní kontrola, správní výdajeISP (příhlásit)