Sněmovní tisk 787
V.n.z. o životním minimu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 9. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 787/0 dne 1. 10. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 10. 2004 (usnesení č. 341). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 15. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1319).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 787/2, který byl rozeslán 24. 11. 2004 v 8:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 2004 na 39. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 509, usnesení č. 1440).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 6. 5. 2005 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální, Příspěvky státní

Deskriptory EUROVOCu: opětovné zapojení do pracovního procesu, podpora zaměstnanosti, sociální dávky, sociální politika, životní minimum

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)