Sněmovní tisk 776
Novela z. o služ. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Jan Kasal, Jaromír Talíř) předložila sněmovně návrh zákona 24. 9. 2004.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 776/0 dne 30. 9. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 9. 2004. Vláda zaslala stanovisko 27. 10. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2004 jako tisk 776/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Síly ozbrojené

Deskriptory EUROVOCu: mzda, odměňování, policie

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)