Sněmovní tisk 74
N. zák. Moravskoslezského kraje o ochraně přírody a krajiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 25. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Tošenovský E., Wantula Z..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 74/0 dne 27. 9. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 9. 2002. Vláda zaslala stanovisko 22. 10. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 10. 2002 jako tisk 74/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 284, dokument 284/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Rostislav Harazin) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jaroslav Šula), Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Miloslav Pelc).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 284/1 (neprojednávat).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 284/2 (doporučuje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 284/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 3. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 361).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 168/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, nemovitý majetek, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí, správní řízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)