Sněmovní tisk 638
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 638/0 dne 22. 4. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 68, usnesení č. 1120).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 5. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 358, dokument 358/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 5. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Edvard Outrata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 5. 2004 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 358/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 466).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 7. 2004.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 137 pod číslem 418/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Petice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Školství

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní volby, rozdělení na volební kraje

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)