Sněmovní tisk 574
Novela z. občanský zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 574/0 dne 30. 1. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: JUDr. Hana Šedivá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 3. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 970).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 574/2, který byl rozeslán 17. 6. 2004 v 15:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 303, usnesení č. 1226).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 401, dokument 401/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Karel Tejnora).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 274 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 401/1 (zamítá).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 4. 8. 2004 a přijal usnesení č. 279, které bylo rozdáno jako tisk 401/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 8. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 515).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 8. 2004 poslancům jako tisk 574/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 8. 2004 poslancům jako tisk 574/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 86, usnesení č. 1266).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 10. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 10. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 11. 2004.

Zákon vyhlášen 9. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 189 pod číslem 554/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákoník občanský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dědické právo, dědictví, převod vlastnictví

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)