Sněmovní tisk 554
Novela z. o služ. poměru přísl. bezp. sborů - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

MUDr. Vladimír Říha předložil sněmovně návrh zákona 23. 12. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 554/0 dne 7. 1. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 1. 2004. Vláda zaslala stanovisko 22. 1. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 1. 2004 jako tisk 554/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2004 na 27. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 12. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 908).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 554/3, který byl rozeslán 19. 2. 2004 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 632, usnesení č. 967).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 7. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 281/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Síly ozbrojené, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, polovojenské síly, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)