Sněmovní tisk 549
Inf. o voj. cvič. AČR se zahr.part. na území ČR v roce 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004

Autor: Kostelka Miroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 12. 2003 jako tisk 549/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 1. 2004 (usnesení č. 237). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1089).

Senát

 • PS

  Miroslav Kostelka předložil Senátu dokument 17. 12. 2004 jako senátní tisk 237/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 1. 2004 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 237/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 327).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)