Sněmovní tisk 477
Novela z. o poj. odpověd. za škodu způs. provoz. vozidla

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 17. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 477/0 dne 17. 10. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2003. Vláda zaslala stanovisko 21. 11. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 2003 jako tisk 477/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 11. 2003 (usnesení č. 218). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 999).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 477/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 15. 6. 2004 na 33. schůzi zamítnut (hlasování č. 32, usnesení č. 1154).Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pojištění motorových vozidel, pojištění proti škodě, pojištění zákonné odpovědnosti, pojišťovna, povinné pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)