Sněmovní tisk 471
N.z. o Národním parku Šumava

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloš Kužvart, Vojtěch Filip, Eduard Zeman, Milan Ekert) předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 471/0 dne 9. 10. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 10. 2003. Vláda zaslala stanovisko 7. 11. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 11. 2003 jako tisk 471/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: ochrana krajiny, ochrana životního prostředí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)