Sněmovní tisk 44
Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 10. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 7108044/0 dne 10. 9. 2002.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 10. 9. 2002.
  Určil zpravodaje: doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2002 na 5. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2002 na 5. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 9. 2002 na 5. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 60, usnesení č. 69).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 9. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 353, dokument 353/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 9. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 9. 2002 a přijal usnesení č. 326, které bylo rozdáno jako tisk 353/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 9. 2002 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 353/1 (záznam z jednání).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 9. 2002.
  Prezident zákon podepsal 25. 9. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 9. 2002.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 151 pod číslem 426/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Stav legislativní nouze, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, sociální pomoc, sociální služby, sociální zařízení, státní financování, způsob financování

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)