Sněmovní tisk 413
Novela z. o rodině

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Holáň Vilém a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 413/0 dne 28. 7. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 8. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2003 jako tisk 413/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Hana Orgoníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 806).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 413/5, který byl rozeslán 12. 5. 2004 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2004 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 181, usnesení č. 1149).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 5. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 371, dokument 371/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 3. 6. 2004 a přijal usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako tisk 371/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 6. 2004 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 371/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 6. 2004 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 371/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 473).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 6. 2004 poslancům jako tisk 413/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 6. 2004 poslancům jako tisk 413/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 30. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 270).Hesla věcného rejstříku: Rodina, Řád občanský soudní

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, ochrana dítěte, opuštěné dítě, rodinné právo, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)