Sněmovní tisk 403
Zpráva o situaci na kapitál. trhu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2002

Autor: KCP

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 7. 2003 jako tisk 403/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 7. 2003 (usnesení č. 175). Zpravodajem určen Ing. Vlastimil Tlustý, CSc..

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 9. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 1. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1024).Hesla věcného rejstříku: Papíry cenné

Deskriptory EUROVOCu: kapitálový trh, převoditelný cenný papír, zpráva o činnostiISP (příhlásit)