Sněmovní tisk 397
Novela z. o stát. sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 10. 2003.
  Zákon Senátem schválen 7. 11. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2003.
  Prezident zákon nepodepsal a 27. 11. 2003 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 397/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 397/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 11. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 755, usnesení č. 813).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 22. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 150 pod číslem 453/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Dávky, Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: rodinné přídavky, sociální zabezpečení, správní pravomoc

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)