Sněmovní tisk 376
Novela z. o umělém přeruš. těhotenství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Karas, Jan Kasal, Petr Pleva) předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Karas Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 376/0 dne 30. 6. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2003 jako tisk 376/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rodina, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, práva žen, přerušení těhotenství

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)