Sněmovní tisk 366
Novela z. o ozbrojených silách AČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

RNDr. Petr Nečas předložil sněmovně návrh zákona 12. 6. 2003.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 366/0 dne 16. 6. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 6. 2003. Vláda zaslala stanovisko 17. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 7. 2003 jako tisk 366/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Armáda, Síly ozbrojené

Deskriptory EUROVOCu: armáda, hlava státu, vojenský personál, vojenský výcvik, základní vojenská služba

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)