Sněmovní tisk 303
V.n z. o pojistné smlouvě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 303/0 dne 2. 5. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 461).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 303/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 303/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 303/3, který byl rozeslán 17. 10. 2003 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 272, usnesení č. 724).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 11. 2003.
  Zákon Senátem schválen 17. 12. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 1. 2004.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 12 pod číslem 37/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: pojistná smlouva, pojistné, pojistné právo, povinné pojištění, profese v pojišťovnictví, soukromé pojištění

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)