Sněmovní tisk 298
Novela z.- trestní zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Jitka Seitlová, Edvard Outrata, Ladislav Svoboda, Josef Jařab, Jaroslav Doubrava, Jaroslava Moserová, Alena Palečková a Soňa Paukrtová) předložila Senátu návrh zákona 30. 5. 2002. Návrh zákona rozeslán dne 4. 7. 2002 senátorům jako tisk 337/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 9. 2002 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 337/1 (odročuje jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 9. 2002 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 337/2 (odročuje jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 4. 2003 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 337/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 16. 4. 2003 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 337/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 112).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 23. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Seitlová,Palečkov,Jařab.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 298/0 dne 23. 4. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 4. 2003. Vláda zaslala stanovisko 21. 5. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 5. 2003 jako tisk 298/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 5. 2003 (usnesení č. 143). Určil zpravodaje: JUDr. Hana Šedivá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 6. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 540).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 298/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 298/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 22. 10. 2003 na 22. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 77, usnesení č. 683).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 298/5, který byl rozeslán 5. 12. 2003 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 717, usnesení č. 804).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 1. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 256, dokument 256/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 256/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 256/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 348).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 91/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rodina, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: fyzické násilí, mučení, omezování osobní svobody, sexuálně motivované násilí, trestný čin proti osobám

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)