Sněmovní tisk 293
Novela zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloslav Kučera, Michal Doktor) předložila sněmovně návrh zákona 16. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Kučera M., Doktor M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 293/0 dne 16. 4. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 4. 2003. Vláda zaslala stanovisko 14. 5. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 5. 2003 jako tisk 293/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, odpis, systém vlastnictví půdy, zemědělská nemovitost, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)