Sněmovní tisk 239
V. n. z. o navrácení nezákonně vyvezených kult. statků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 239/0 dne 4. 3. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2003 (usnesení č. 101). Určil zpravodaje: Ing. František Strnad a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 373).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 37, usnesení č. 373).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 4. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 84, dokument 84/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 4. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Vladimír Železný).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 84/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 84/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 5. 2003 na 6. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 125).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 5. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2003.

Zákon vyhlášen 12. 6. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 180/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, kulturní majetek, nedovolený obchod, obchod s uměním, ochrana kulturního dědictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)