Sněmovní tisk 228
N. z. o sdružování v pol. stranách a pol. hnutích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Ježek, Antonín Macháček, Petr Rafaj, Vladimír Doležal, Ladislav Šustr, Jiří Patočka, Jaroslav Gongol, Miroslav Opálka, Miloslav Vlček, Vlastimil Ostrý) předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ježek Libor a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 228/0 dne 18. 2. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 2. 2003.
    Návrh zákona 21. 2. 2003 vzat zpět.Deskriptory EUROVOCu: financování strany, názorové hnutí, politické strany, svoboda spolčování, zpráva o činnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)