Sněmovní tisk 131
Vládní návrh zákona o daních z příjmů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 131/0 dne 14. 11. 2002.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 176).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 131/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 131/2, který byl rozeslán 25. 2. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 252).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z kapitálového zisku, daň z převodu nemovitosti, daň z převodu vlastnictví, daň z příjmů právnických osob, fúze podniků

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)