Sněmovní tisk 1219
InterpelaceM.Grebeníčka na J.Paroubka ve věci neústavního jednání min. K.Kühnla

Dokument

Autor: doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Grebeníčka na předsedu vlády ČR Jiřího Paroubka ve věci neústavního jednání ministra obrany Karla Kühnla, který v rozporu s platným právním řádem České republiky bez projednání ve vládě a bez schválení Parlamentem České republiky vydal ministru obrany USA D. Rumsfeldovi veřejný příslib vyslání 120 vojáků Armády České republiky do válečných operací vedených USA mimo rámec NATO a bez mandátu OSN na území Afghánistánu
Adresát: Ing. Jiří Paroubek
Podáno dne: 9. 11. 2005
Odesláno adresátovi: 11. 11. 2005
O zařazení na schůzi požádáno dne: 9. 12. 2005

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 14. 12. 2005 jako tisk 1219/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: Afghánistán, válka, vojska v zahraničíISP (příhlásit)