Sněmovní tisk 1199
Novela z. o účetnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Ústeckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 10. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: Šulc Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1199/0 dne 14. 11. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 11. 2005. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 12. 2005 jako tisk 1199/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2005 (usnesení č. 529). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2288).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Finance, Rozpočet, Subjekty podnikatelské, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC), Vztahy partnerské

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, rozpočet kraje, rozpočtová pravidla

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)