Sněmovní tisk 115
Návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Klaus, Martin Kocourek, Vlastimil Tlustý) předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Klaus Václav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 115/0 dne 13. 11. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 11. 2002. Vláda zaslala stanovisko 10. 12. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 12. 2002 jako tisk 115/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rozpočet, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská obnova, parlamentní kontrola, rozpočtová politika, rozpočtová pravidla, státní rozpočet, veřejné finance, vládaISP (příhlásit)