Sněmovní tisk 1120
Vl.n. insolvenčního zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1120/0 dne 21. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1974).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1120/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1120/2, který byl rozeslán 1. 2. 2006 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 441, usnesení č. 2179).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 288, dokument 288/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 2. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 288/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 3. 2006 a přijal usnesení č. 298, které bylo rozdáno jako tisk 288/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 416).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 9. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 182/2006 Sb.Související tisk: 1121 (Novela insolvenčního zákona - související).


Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: analýza příčin, dluh, konkurz, odpovědnost, solventnost, vyrovnání s věřiteli

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)