Sněmovní tisk 1071
Vl.n.z. o výzkumu na lidských embryon. kmenových buňkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1071/0 dne 29. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: MUDr. Jozef Kochan a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1978).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1071/2, který byl rozeslán 26. 1. 2006 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 270, usnesení č. 2138).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 2. 2006.
  Návrh zákona 22. 3. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 1071/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 1071/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 218, usnesení č. 2439).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 29. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 75 pod číslem 227/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Petice, Školství, Věda, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: bioetika, genetické inženýrství, kmenová buňka, lékařský výzkum, zárodek a plod

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)