Sněmovní tisk 107
Návrh zákona o živnostenském podnikání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 5. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 107/0 dne 7. 11. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 11. 2002. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 12. 2002 jako tisk 107/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 12. 2002 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Eduard Vávra a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 281).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 107/0.
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 107/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 107/3, který byl rozeslán 16. 10. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23., 24. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 189, usnesení č. 695).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 107/6, který byl rozeslán 10. 12. 2003 v 18:38.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 792, usnesení č. 823).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 107/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 107/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 150, usnesení č. 914).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 3. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 2004.

Zákon vyhlášen 19. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 119/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Schůze Poslanecké sněmovny, Zákon živnostenský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, použité zboží, smlouva, trestný čin proti majetku, záruka, živnost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)