Sněmovní tisk 1054
Protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a zákl. svobod

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,min.spravedl..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1054/0 dne 28. 7. 2005.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1937).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1054/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1054/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2194).

Senát

 • PS

  Cyril Svoboda; Pavel Němec předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 7. 2005 jako senátní tisk 129/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 9. 2005 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 129/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 9. 2005 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 129/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2005 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 129/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 254).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 5. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 48/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Evropská úmluva o ochraně lidských práv, lidská právaISP (příhlásit)